• FAQ

  Vanliga frågor och svar om våra behandlingar och vår metod

  Vad gör lasern?

  Den skickar in fotonpartiklar med energivärden mellan 3,05eV till 1,96 eV i receptorerna, cytochrome C enzymet, mitokondriellt. Detta leder till en ökning av funktionen i elektrontransportkedjan, Complex 1-4, och således en förändring i ATP produktion, kväveoxid samt en förändring i ROS.


  Hur kan lasern påverka kroppen/cellerna?

  En icke termisk fotobiokemisk laser som harenergidensitet/foton överstigande 1,7eV kommer att öka den respiratoriska kedjan i samtliga steg vilket leder till en reparation av cellerna och således en förändring i flertalet diagnoser och symptom. I tillägg ställer vi in specifika Hertz unika protokoll i kombination med den elektromagnetiska puls vi skickar in i receptorerna, vilket påverkar resonansen i vävnad och nervsystem.
  Vi stärker signalering samtidigt som energiproduktionen, eller den mitokondriella funktionen stärks.


  Hur kan vi påverka nervsystemet?

  Vi ställeri in specifika Hertz unika protokoll ikombination med den elektromagnetiska puls vi skickar in i receptorerna, vilket påverkar resonansen i vävnad och nervsystem. Vi stärker signalering samtidigt
  som energiproduktionen, eller den mitokondriella funktionen stärks.

  Vad är placebo?

   Placeboeffekten innebär att via själen eller hjärnan påverkaett sjukdomsförlopp. En effekt som uppnås genomatt kroppen själv är inställd på att en behandling skall fungera där kroppen svarar utan påverkan av behandlingsmetod.

  Vad är klinisk bevisning?

  Det är olika definitioner beroende på var i världen manbefinner sig, samt vilka brancher det gäller, men att det skall gå att upprepa och erhålla samma resultat utifrån fastställda parametrar gäller.  Vad är FDA 510K?

  Det är evidens graden, även kallad ”gold standard” som är högsta nivånhos FDA, Federal Drug Association. Detta kräver att det finns Dubbel blindade, randomiserade, placebo kontrollerade, och multicentrerade studier bakom.

  Vad är motsvarigheten till FDA510K i Sverige?


   Det är CE märkning, vilket som kravmärkning inte säger något om resultateller funktion, utan är enkom centrerat runt frågan om det kan skada.

  Hur många FDA har kliniken?

  Vi har 22 FDA-godkännanden på våra olika maskiner/protokoll.

   

  Vad är post-covid? Mitokondriell dysfunktion.

   

  Ett stort antal studier och metaanalyser pekar entydigt motPASC, post acute sequelaue sars 2 covid infection. Detta indikerar att det är en mitokondriell dysfunktion, lägg därtill att studier publicerade på pubmed, medical today mfl pekar på att det är fett cellerna som angrips först, så har vi en metaboll, endokrin problemställning. Den teknik som vi använder ökar effekten i samtlga complex i den respiratoriska kedjan, vilket leder till en återställning av din mitokondriella funktion.

  Hur kan vi vara så breda? (Antal behandlingsområden)
   

  Det är i grund och botten du som läker, inte vår teknik som gör magi. Omenergi nivån, adenosintrifosfatet, ökar markant så kommer din överlevnadshjärna att sträva att ta tillbaka funktionen i dina celler, allt för att maximera överlevnad.